Loading...

ÝTHAL LEHÝMLER

Sort by:    Product      Price     Default    

1KG LIK ÇUBUK LEHÝM

11 item(s)
Alpha’nýn Vaculoy Çubuk Lehimi, Alpha’nýn tescilli üretim yöntemi Vaculoy alaþým iþlemi ile üretilir. Vaculoy üretim yöntemi ile mümkün olan en temiz, metal ve metal olmayan istenmeyen maddeler ile oksitlerden arýndýrýlmýþ, saflýðý yüksek lehim elde edilir. [more]

ALPHA MARKA 0,4MM 200GR LIK MAKARA LEHÝM

4 item(s)

This product cannot be added to the
cart because you are not logged in.

Please sign in to buy   Add to Wish List  
ÝNGÝLÝZ MALI Revize edilmiþ reçine içeren Fluitin 1532, son derece hýzlý lehimleme yapar, saçýlma yapmaz ve az duman çýkarýr. Açýk sarý, çok az, korozif olmayan güvenli artýk býrakýr. Býraktýðý artýklarýn yüksek yüzey direnci vardýr. Yüksek aktivasyonlu olmasý nedeniyle tüm...[more]

ALPHA MARKA 0,7MM 500GR LIK MAKARA LEHÝM

50 item(s)

This product cannot be added to the
cart because you are not logged in.

Please sign in to buy   Add to Wish List  
Revize edilmiþ reçine içeren Fluitin 1532, son derece hýzlý lehimleme yapar, saçýlma yapmaz ve az duman çýkarýr. Açýk sarý, çok az, korozif olmayan güvenli artýk býrakýr. Býraktýðý artýklarýn yüksek yüzey direnci vardýr. Yüksek aktivasyonlu olmasý nedeniyle tüm uygulamalar...[more]

ALPHA MARKA 1MM 500GR LIK MAKARA LEHÝM

58 item(s)

This product cannot be added to the
cart because you are not logged in.

Please sign in to buy   Add to Wish List  
Revize edilmiþ reçine içeren Fluitin 1532, son derece hýzlý lehimleme yapar, saçýlma yapmaz ve az duman çýkarýr. Açýk sarý, çok az, korozif olmayan güvenli artýk býrakýr. Býraktýðý artýklarýn yüksek yüzey direnci vardýr. Yüksek aktivasyonlu olmasý nedeniyle tüm uygulamalar...[more]

NR-215 FLUX

25 item(s)
NR215 reçine veya sentetik reçine içermeyen, düþük katý oranlý, halide içermeyen, korozif olmayan, temizleme gerektirmeyen aktif sývý fluxtýr. NR215 köpük, sprey ve daldýrma yöntemleri ile kullanmaya uygundur. Lehim sonrasý artýk býrakmaz ve pin testi için uygundur. [more]