Loading...

SPREYLER

Sort by:    Product      Price     Default    

LPS TKX GENEL AMAÇLI YAÐLAYICI

36 item(s)
Yaðlý-kurumayan film tabakasý oluþturur. 6 aya kadar korozyona karþý koruma saðlar. Invert özelliði sayesinde ters kullanýlýlabilen tek spreydir.