Loading...

SPREYLER

Sort by:    Product      Price     Default    

LPS MICRO-X YAÐSIZ SPREY

51 item(s)
Elektronik parçalar üzerindeki kir ve yaðý temizler. Buharlaþma hýzý yüksektir. Þiddetli yanýcýdýr. Dielektrik direnci: 28.000 volt 312 GR.LIK Ambalajlarda ve Amerikan Malýdýr.

LPS TKX GENEL AMAÇLI YAÐLAYICI

36 item(s)
Yaðlý-kurumayan film tabakasý oluþturur. 6 aya kadar korozyona karþý koruma saðlar. Invert özelliði sayesinde ters kullanýlýlabilen tek spreydir.